Inställningar & menyval för mobilsvar

Ditt mobilsvar är en kostnadsfri tjänst som fungerar som en telefonsvarare, den som ringer kan spela in ett röstmeddelande som du sedan kan lyssna på och mer. Nedan är en guide hur du navigerar ditt mobilsvar med mobilen.

När du ringer ditt mobilsvar (333) spelas nya och sparade meddelanden upp automatiskt.

 

Siffror nedan representerar knappval i mobilen när du ringer ditt mobilsvar.

 

Exempel: För att radera alla sparade meddelanden - Ring 333 > Tryck  1  > Tryck  6 

 

 

Tryck  *  för Huvudmenyn  

Tryck  för Meddelanden

Tryck  för Hälsningsmeddelanden

Tryck  för Inställningar

 

 

Meddelanden

Tryck  för att lyssna på nästa meddelande
Tryck  för att ringa tillbaka till den som lämnade meddelandet (fungerar ej för kontantkort)
Tryck  för att repetera meddelandet
Tryck  för att få numret i ett SMS
Tryck  5  för att radera meddelandet
Tryck  för att radera alla sparade meddelanden
Tryck  för att pausa ett meddelande när det läses upp (tryck  igen för att lyssna igen)

 

 

Hälsningsmeddelanden

Tryck  1  för personligt hälsningsmeddelande

 

 • Tryck  1  för att sluta använda personligt hälsningsmeddelande 
 • Tryck  2  för att spela in på nytt
 • Tryck  *  för att återgå till huvudmenyn

 

Tryck  för att spela in ditt namn

 

 • Tryck  1  för att avaktivera funktionen
 • Tryck  2  för att spela in ditt namn på nytt 
 • Tryck  *  för att återgå till huvudmenyn

 

Tryck  för hälsningsmeddelande vid upptaget 

 

 • Spela in ett meddelande efter tonen, avsluta med  # 
 • Tryck  för att avaktivera meddelandet
 • Tryck  2  för att spela in meddelandet på nytt
 • Tryck  *  för att återgå till huvudmenyn

 

Tryck  för hälsningsmeddelande vid längre frånvaro

 

 • Spela in ett meddelande efter tonen, avsluta med  # 
 • Tryck  1  för att aktivera hälsningsmeddelande vid längre frånvaro 
 • Tryck  2  för att spela in meddelandet på nytt
 • Tryck  5  för att använda tidigare förinspelat meddelande
 • Tryck  *  för att återgå till huvudmenyn

 

Tryck  5   för standardhälsningsmeddelande

När du aktiverar standard hälsningsmeddelande avaktiveras alla andra meddelanden. Nedan meddelande kommer då att höras när någon ringer dig:

 

“Du har kommit till NAMN som inte kan ta emot ditt samtal, lämna gärna ett meddelande efter tonen"

 

Obs! Aktiverar du standardhälsningsmeddelandet avaktiveras alla andra meddelanden, dvs. menyval 1-4 ovan avaktiveras.

 

 

Inställningar

Tryck  för att ändra kod till mobilsvar

Tryck  för att aktivera eller avaktivera kod till mobilsvar

Tryck  för att ändra inställningar för notifiering vid missat samtal (SMS)

Tryck  för att ändra språk

Tryck  för att aktivera vidarekoppling

 

 

Övriga val
 

Tryck  för att pausa pågående uppläsning av meddelande

Tryck  för att återgå till föregående meny

Kategorier