Flyttas eSIM till min nya mobil med säkerhetskopia?

Har du fått en ny mobil? Det är populärt att återskapa sitt innehåll från tidigare mobil i den nya genom en säkerhetskopia, men följer eSIM med då?

eSIM är kopplat till mobilen

Om du återskapar din mobil med en säkerhetskopia följer ditt eSIM inte med. Detta är för att eSIM är kopplat till mobilens unika identitet.

Du behöver alltså beställa ett nytt eSIM på Mina sidor när det blir aktuellt.

Kategorier