Går det att ha flera huvudabonnemang till en Extra användare?

Ett huvudabonnemang per Extra användare

Extra användare kan endast vara anslutna till ett huvudabonnemang. Däremot går det att ha flera Extra användare till samma huvudabonnemang, upp till 4 stycken.

Kategorier