Vad händer med Extra användaren om jag avslutar huvudabonnemanget?

Extra användaren finns kvar

Om du skulle avsluta huvudabonnemanget så finns inte längre någon gemensam surf för de extra användarna. Extra användaren kan då ringa och SMS:a som vanligt, men inte surfa.

Det går bra att omvandla extra användare till abonnemang med surf.

Kategorier