Hur länge sparas fakturorna?

Detaljspecifikationer sparas i 6 månader efter tillhörande faktura betalats. Fakturans sammanfattning sparas i ytterligare 6 månader, totalt 12 månader.

 

På Mina sidor kan du direkt ladda ner din fakturor från 6 månader bak i tiden. Om du önskar att få fakturans sammanfattning längre bak än 6 månader behöver du kontakta kundservice. Efter din kontakt med kundservice får du efterfrågade sammanfattningar digitalt i PDF-format.

 

Kostar det något?

Nej, vi tar inte betalt för detta.

Kategorier