Kan jag flytta in ett nummer som jag inte står för?

 

Nej, det går inte att flytta in ett mobilnummer som inte är skriver i ditt personnummer. För att en nummerflytt ska godkännas måste ...

 

  • ... abonnemanget du önskar flytta in ditt mobilnummer till stå i samma personnummer hos både frånträdande- och tillträdande operatör.
  • ... mobilnumret vara obundet, d.v.s. inte knutet till något abonnemang som är under bindningstid.
  • ... mobilnumret vara öppet för nummerflytt. Detta är oftast aktuellt om man avslutat abonnemanget innan nummerflytten och är något man behöver kontrollera i kontakt frånträdande operatör.

Kategorier