APN-Inställningar för surf

APN-inställningarna används generellt för allt som har med surf att göra. Det kan handla om att surfa på internet, kolla TikTok eller skicka MMS. Om inställningarna är inkorrekta går det inte att komma ut på nätet helt enkelt.

APN-inställningarna hämtas automatiskt av ditt SIM-kort, men ibland kan det bli fel och manuella åtgärder behövs. Eftersom vi delar nät med vår systeroperatör Tre så använder vi deras APN-inställningar. Nedan innehåll är vad som ska stå när du kontrollerar APN-inställningarna:

APN: data.tre.se
Användarnamn: Lämnas tomt
Lösenord: Lämnas tomt
MMSC: http://mms.tre.se
MMS proxy:

mmsproxy.tre.se

(för iPhones: mmsproxy.tre.se:8799)

MMS port: 8799
MCC: 240
MNC: 02
APN-typ: default,mms,supl

 

Om ovan är fel kan du testa är att nollställa nätverksinställningarna som tvingar din mobil att hämta APN-inställningarna från SIM-kortet. Nedan är generellt hur du går tillväga för att nollställa nätverksinställningarna:

iPhone Inställningar > Allmänt > Nätverk > Mobilt datanätverk
Samsung Inställningar > Trådlöst och nätverk > Mobilt nätverk > Åtkomstpunktsnamn
Huawei

Inställningar > Mer > Mobilnätverk > Åtkomstpunktens namn > Prickarna i övre högra hörnet > Nytt APN

Sony Inställningar > Trådlösa styrenheter > Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn > Menyknappen > Nytt APN
HTC Inställningar > Mobilt nätverk > Åtkomstpunktsnamn > APN:er > Nytt APN > Redigera åtkomstpunkt
Nokia Lumia Inställningar > Nätverkskonfiguration > Välj plustecknet (+)

Kategorier