Jag har fått en betalningspåminnelse från Intrum Justitia