Hallon

Jag har köpt en mobil av er och nu behöver den repareras